Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Korekta planu finansowego Małopolskiego OW NFZ na 2006 rok Zarządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2006 roku

20-12-2006

Korekta planu finansowego Małopolskiego OW NFZ na 2006 rok Zarządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2006 roku

Przedmiotowa korekta dotyczy zwiększenia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej na 2006 rok ogółem w kwocie 23.006,00 tys. zł. w tym na:

 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w kwocie 2.166,00 tys. zł.
 • lecznictwo szpitalne - w kwocie 11.900,00 tys. zł.
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w kwocie 810,00 tys. zł.
 • rehabilitacja lecznicza - w kwocie 860,00 tys. zł.
 • opieka długoterminowa - w kwocie 560,00 tys. zł.
 • leczenie stomatologiczne - w kwocie 920,00 tys. zł.
 • lecznictwo uzdrowiskowe - w kwocie 330,00 tys. zł.
 • koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu - w kwocie 120,00 tys. zł.
 • świadczenia odrębnie kontraktowane - w kwocie 840,00 tys. zł.
 • zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne - w kwocie 2.000,00 tys. zł.
 • refundacja cen leków - w kwocie 2.500,00 tys. zł.

Plan finansowy 2006 roku - korekta z 20.12.2006 r.

Wszystkie aktualności