Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY LEKOWE

19-03-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach postępowań informuje o odwołaniu postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne programy lekowe, ogłoszonych w dniu 9 marca 2020 r. o numerach:

  • 06-20-000063/LSZ/03/5/03.0000.405.02/01 -  Program lekowy - Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) (województwo małopolskie);
  • 06-20-000064/LSZ/03/5/03.0000.406.02/01 - Program lekowy - Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B (województwo małopolskie);
  • 06-20-000065/LSZ/03/5/03.0000.407.02/01 - Program lekowy - Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej (województwo małopolskie).

Zastrzeżenie przedmiotowe znajduje swoją podstawę w zapisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1897 z zm.).

Jednocześnie informujemy, że odwołane postępowania zostaną ponownie ogłoszone w terminie późniejszym.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 491/479

Wszystkie aktualności