Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie Chemioterapia

08-10-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 8 października 2019 r. zostało ogłoszone w trybie konkursu ofert postępowanie poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - chemioterapia w zakresie:

  • Chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym (03.0000.112.02)

Dla w/w postępowania obszar kontraktowania obejmuje Miasto Kraków

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1zł zarówno w zakresach świadczeń nierzeczowych jak i w substancjach czynnych.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie .

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych. Termin składania ofert upływa w dniu 22 października 2019r.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 466

Wszystkie aktualności