Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresach Programy Lekowe i Chemioterapia

25-11-2019

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia postępowań w trybie konkursu ofert celem zawarcia przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej informuje, iż przesunęła termin rozstrzygnięcia postępowań:

 1. 06-19-000097/LSZ/03/3/03.0000.112.02/01 w zakresie Chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym;
 2. 06-19-000098/LSZ/03/5/03.0000.304.02/01 w zakresie programu lekowego Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego;
 3. 06-19-000100/LSZ/03/5/03.0000.358.02/01 w zakresie programu lekowego Leczenie zaawansowanego raka żołądka;
 4. 06-19-000101/LSZ/03/5/03.0000.310.02/01 w zakresie programu lekowego Leczenie raka nerki;
 5. 06-19-000103/LSZ/03/5/03.0000.367.02/01 w zakresie programu lekowego Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych;
 6. 06-19-000106/LSZ/03/5/03.0000.380.02/01 w zakresie programu lekowego Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej;
 7. 06-19-000107/LSZ/03/5/03.0000.344.02/01 w zakresie programu lekowego Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej;
 8. 06-19-000108/LSZ/03/5/03.0000.382.02/01 w zakresie programu lekowego Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK;
 9. 06-19-000109/LSZ/03/5/03.0000.346.02/01 w zakresie programu lekowego Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego;
 10. 06-19-000111/LSZ/03/5/03.0000.356.02/01 w zakresie programu lekowego Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego;
 11. 06-19-000112/LSZ/03/5/03.0000.383.02/01 w zakresie programu lekowego Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A;
 12. 06-19-000114/LSZ/03/5/03.0000.387.02/01 w zakresie programu lekowego Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc;
 13. 06-19-000116/LSZ/03/5/03.0000.355.02/01 w zakresie programu lekowego Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG);
 14. 06-19-000117/LSZ/03/5/03.0000.335.02/01 w zakresie programu lekowego Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS);
 15. 06-19-000119/LSZ/03/5/03.0000.332.02/01 w zakresie programu lekowego Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC);

z dnia 25 listopada 2019 r. na 27 listopada 2019 r.

Komisja Konkursowa
12 29 88 470

Wszystkie aktualności