Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert na 2024 rok i lata następne w rodzaju LECZNICTWO UZDROWISKOWE

10-11-2023

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że 10 listopada 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2033 r. na obszarze województwa małopolskiego w zakresie:

  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych (08.6500.028.05) - cena oczekiwana wynosi 176,00 zł/osobodzień

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne w tym miejscu.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków do dnia 24 listopada 2023 r. do godz. 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania konkursowego to 6 grudnia 2023 r. 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Wydział do Spraw Służb Mundurowych
Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego
tel. 12 29 88 431

Wszystkie aktualności