Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert na 2024 rok i lata następne w rodzaju LECZNICTWO UZDROWISKOWE

31-10-2023

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że 31 października 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2033 r. na obszarze województwa małopolskiego w zakresach:

  • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych (08.6100.021.05) - cena oczekiwana wynosi 239,00 zł/osobodzień
  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych (08.6501.029.05) - cena oczekiwana wynosi 189,00 zł/osobodzień
  • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat (08.6101.021.05) - cena oczekiwana wynosi 251,00 zł/osobodzień
  • uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci (08.1330.019.04) - cena oczekiwana wynosi 70,00 zł/osobodzień

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne w tym miejscu.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków do dnia 14 listopada 2023 r. do godz. 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania konkursowego to 24 listopada 2023 r.

 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Wydział do Spraw Służb Mundurowych
Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego
tel. 12 29 88 431

Wszystkie aktualności