Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie wystawiania recept na leki/wyroby medyczne dla pacjentów przebywających w szpitalu - przypomnienie

10-05-2013
Komunikat w sprawie wystawiania recept na leki/wyroby medyczne dla pacjentów przebywających w szpitalu - przypomnienie
 
 
W związku ze stwierdzonymi w wyniku weryfikacji sprawozdawczości POZ i SZP przypadkami wystawiania recept na leki/wyroby medyczne dla Pacjentów przebywających w szpitalu przypominamy, że zgodnie z zapisami art. 35 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, leki i materiały medyczne stosowane w trakcie hospitalizacji (lub innego pobytu stacjonarnego) winien zapewnić pacjentowi nieodpłatnie szpital.
 
 
 
 
Wymaganie w takim przypadku od pacjenta lub jego opiekunów dostarczenia własnych leków/wyrobów medycznych celem stosowania w trakcie hospitalizacji stanowi naruszenie praw pacjentów i nieuzasadnione obciążenie ich kosztami leczenia, będące podstawą do nałożenia na świadczeniodawcę kary umownej, zgodnie z par. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a Ogólnych Warunków Umów.
 
 
 
 
 
Potwierdzone w wyniku w/w weryfikacji przypadki będą przedmiotem szczegółowego postępowania wyjaśniającego.
              
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Tel.( 12)  29 88 166
Wszystkie aktualności