Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego

27-02-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje stanowisko Ministerstwa Zdrowia w odniesieniu do Zarządzenia nr 14/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, w którym zostało zawarte wymaganie posiadania kapnometru z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej ETCO2.

W ocenie resortu zdrowia powyższe wymaganie spełnią wszystkie kapnometry, za pomocą których możliwy jest odczyt wartości liczbowej stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Są to zarówno kapnometry z wyświetlaczem numerycznym, jak i te z wyświetlaczem słupkowym i skalą numeryczną obok. Kapnometr może występować jako oddzielne urządzenie oraz jako moduł innego wyrobu medycznego np. defibrylatora lub respiratora. Może również łączyć pomiar ETCO2 z innymi funkcjami np. z pomiarem p02, czy częstości oddechów.

Niezależnie od rodzaju urządzenia, zespół ratownictwa medycznego przy pomocy kapnometru powinien mieć możliwość ciągłego monitorowania wartości liczbowej stężenia C02 w wydychanym powietrzu.

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności