Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie wydawania aneksów do umów w rodzajach SZP, REH, SOK, SPO, OPH.

01-04-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 02.04.2019 r. będą wydawane świadczeniodawcom aneksy rozliczeniowe i ugody rozliczające umowy  2018 roku w rodzajach  SZP, REH, SOK, SPO, OPH.

Tym samym  uprzejmie prosimy Świadczeniodawców o przybycie na spotkania w siedzibie MOW NFZ w Krakowie (ul. Józefa 21 - piwnica).
Pod przedmiotowym komunikatem zamieszczono szczegółowy harmonogram dotyczący Świadczeniodawców zapraszanych celem odbioru aneksów. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie posiadanego umocowania osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania aneksów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielenie stosownych pełnomocnictw.

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń: tel.12 29 88 220, 12 29 88 217

Wszystkie aktualności