Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie wydawania aneksów do umów w rodzajach AOS, SZP, REH, SOK, SPO, OPH

11-02-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniach od 12.02.2019 r. do 14.02.2019 r. będą wydawane świadczeniodawcom aneksy do umów, dla których okres rozliczeniowy zakończył się z końcem grudnia  2018 roku w rodzajach AOS, SZP, REH, SOK, SPO, OPH.

Tym samym  uprzejmie prosimy Świadczeniodawców o przybycie na spotkania w siedzibie MOW NFZ w Krakowie (ul. Józefa 21 - piwnica) oraz do Delegatur: w Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie, zgodnie z właściwością miejscową.
Pod przedmiotowym komunikatem zostanie zamieszczony szczegółowy harmonogram dotyczący Świadczeniodawców zapraszanych celem odbioru aneksów. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie posiadanego umocowania osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania aneksów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielenie stosownych pełnomocnictw.

Prosimy o niezawodne przybycie w wyznaczonym terminie z powodu konieczności zakończenia procesu uzgodnień do dnia 14 lutego 2019 roku.

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń: tel.12 29 88 220, 12 29 88 217

Wszystkie aktualności