Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie świadczeń realizowanych w ramach Szpitalnej Izby Przyjęć oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych

01-03-2007
Komunikat w sprawie świadczeń realizowanych w ramach Szpitalnej Izby Przyjęć oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych

 

 

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w ramach Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Szpitalnej Izby Przyjęć są zobowiązani do ewidencjonowania wykonanych świadczeń zgodnie z poniższą zasadą:
Świadczenia w szpitalnej izbie przyjęć: porady w izbie przyjęć udzielone pacjentom, których wizyta na izbie przyjęć nie zakończyła się decyzją o hospitalizacji należy zaewidencjonować w Pakiecie Świadczeniodawcy -Lecznictwo Ambulatoryjne wprowadzając kod świadczeń 7.4, dane ewidencyjne pacjenta, informacje o wykonanych procedurach ICD -9. Po zaewidencjonowaniu danych należy dokonać rozliczenia zrealizowanego świadczenia poprzez wskazanie w module ewidencyjnym produktu 03.4900.008.03. "ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ".
Świadczenie w szpitalnym oddziale ratunkowym:
porady udzielane pacjentom obejmujące świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne, niekończące się decyzją o hospitalizacji zaewidencjonowane powinny być tak jak świadczenia realizowane w izbie przyjęć tzn. poprzez wybór kodu świadczenia 7.4. Świadczenia te powinny być sprawozdawane w Pakiecie Świadczeniodawcy -ewidencja świadczeń w lecznictwie ambulatoryjnym w zakresie produktu 03.3300.008.03 -"ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM", gdzie miejscem realizacji świadczenia jest Szpitalny Oddział Ratunkowy. Natomiast świadczenia udzielane w trybie zagrożenia życia i zdrowia, obejmujące procedury diagnostyczno - terapeutyczne, a w szczególności świadczenia polegające na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, zakończone wypisem z SOR lub zgonem, zaewidencjonowane powinny być tak jak hospitalizacje na oddziałach szpitalnych poprzez kod świadczenia 0.1. Świadczenia te powinny być sprawozdawane w Pakiecie Świadczeniodawcy -ewidencja świadczeń w lecznictwie stacjonarnym w zakresie produktu 03.3300.008.03 - "ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM", gdzie miejscem realizacji świadczenia jest Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Bolesław Gronuś
tel. 12 29 88 123


Wszystkie aktualności