Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych

25-11-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie zaprasza Regionalne Ośrodki Koordynujące wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2022 r. do składania wniosków o zawarcie umów na realizację PROGRAMU PILOTAŻOWEGO  „ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ – PROGRAM PILOTAŻOWY MDR-TB” NA ROK 2023.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na 2023 rok są proszeni o złożenie wniosków do dnia 30.11.2022 roku.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
12 29-88-269,155

Wszystkie aktualności