Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie postępowań konkursowych uzupełniających w rodzaju AOS/02

02-02-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 2 lutego 2022 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju AOS/02. w poniższym zakresie i obszarze kontraktowania:

  1. badania rezonansu magnetycznego (RM), na obszar miasta Krakowa
  2. badania rezonansu magnetycznego (RM), na obszar powiatu wadowickiego,
  3. badania tomografii komputerowej (TK), na obszar miasta Nowy Sącz.
Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju AOS / ASDK

Kod zakresu

Nazwa zakresu

Kod obszaru terytorialnego

Nazwa obszaru

Cena oczekiwana

02.7250.072.02

badania rezonansu magnetycznego (RM)

1261

Miasto Kraków

1,00 zł

02.7250.072.02

badania rezonansu magnetycznego (RM)

1218

powiat wadowicki

1,00 zł

02.7220.072.02

badania tomografii komputerowej (TK)

1262

Miasto Nowy Sącz

1,00 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2022 (postępowania konkursowe). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 16 lutego 2022 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano na dzień 17 lutego 2022 r..

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 25 lutego 2022 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
12 29-88-174,169

Wszystkie aktualności