Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie podpisywania umów o realizację pilotażu w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego

Ważne!
23-05-2024

Narodowy Fundusz Zdrowia, przypomina o możliwości zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego – wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. poz. 662).

Aby podpisać umowę podmiot prowadzący aptekę zobowiązany do:

  1. Uzupełnienia w systemie informatycznym danych dotyczących miejsca udzielania usług [instrukcja]. Apteki posiadające zawartą umowę na realizacje zalecanych szczepień w aptekach lub umowę ZPO już te dane mają uzupełnione.
  2. Złożenia wniosku, o którym mowa w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego [wzór w załączeniu]. Wniosek wraz z załącznikami powinien być sporządzony i podpisany w formie elektronicznej oraz przekazany za pomocą funkcji „Komunikaty” w SZOI lub "Wiadomości" w Portalu Świadczeniodawcy [instrukcja].
  3. Uzupełnienia w systemie informatycznym harmonogramu pracowników [instrukcja].
  4. Wprowadzenia numeru konta bankowego do rozliczenia umowy [instrukcja].
  5. Uzgodnienia ilości punktów, które będą do dyspozycji w umowie oraz podpisuje umowę.

W przypadku braku możliwości podpisania wniosku lub załączników w formie elektronicznej dopuszcza się złożenie przez wnioskodawcę własnoręcznie podpisanych dokumentów do siedziby Oddziału Funduszu.

Dodatkowe informacje umieszczone są na stronach NFZ – w zaproszeniu do składania wniosków oraz w Aktualnościach Centrali

Wszystkie aktualności