Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat skierowany do Świadczeniodawców, którzy w związku z realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju

07-03-2007
Komunikat skierowany do Świadczeniodawców, którzy w związku z realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2007 wykonali świadczenia ponad ilości określone w umowie
(dotyczy umów, które w formie aneksu były przedłużane do 28 lutego 2007)


Szanowni Państwo!
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje o możliwości ubiegania się o sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2007, ponad ilości określone w umowie. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek według zamieszczonego wzoru. Przedmiotowe wnioski należy złożyć w siedzibie Oddziału NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 lub w Delegaturach Oddziału w Tarnowie, Nowym Sączu i Nowym Targu.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 kwietnia 2007 r. (decyduje data złożenia wniosku w Oddziale lub Delegaturze)

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Prawnej Kontraktów (012) 29 88 205.
Równocześnie informujemy, że warunkiem niezbędnym do ewentualnej zapłaty za nadwykonania powyższych świadczeń jest dokonanie sprawozdania za luty 2007 roku

w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2007 roku.

 

 


Suchecki Tomasz
tel. 12 29 88 161

Wszystkie aktualności