Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat skierowany do Świadczeniodawców, którzy w następstwie rozstrzygniętego w lutym konkursu ofert zostali wybrani do udzie

30-03-2007

Komunikat skierowany do Świadczeniodawców, którzy w następstwie rozstrzygniętego w lutym konkursu ofert zostali wybrani do udzielania od 1 marca 2007r. świadczeń w ramach umowy z NFZ
w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, uprzejmie informuje, iż zostały Państwu udostępnione po adresem www.erum.nfz-krakow.pl elektroniczne pliki umów niezbędne do przygotowania sprawozdań, a następnie rozliczenia w/w umów

Wioletta Dratnal
Tel: 012 29 88 205

Wszystkie aktualności