Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat o sposobie wydawania leków dopuszczonych do obrotu na podstawie decyzji Rady UE bądź Komisji Europejskiej inwalidom wo

16-01-2007

Komunikat o sposobie wydawania leków dopuszczonych do obrotu na podstawie decyzji Rady UE bądź Komisji Europejskiej inwalidom wojennym

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na podstawie pisma otrzymanego od Prezesa NFZ, dotyczącego sposobu wydawania leków dopuszczonych do obrotu na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej bądź Komisji Europejskiej inwalidom wojennym, należy przyjąć że produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na podstawie art. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, spełniają przesłanki określone w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i mogą być wydawane bezpłatnie inwalidom wojennym.

Wszystkie aktualności