Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat o ogłoszeniu uzupełniających postępowań konkursowych w rodzaju AOS/01 oraz AOS/02

27-09-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 27 września 2022 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w poniższych zakresach i obszarach kontraktowania:

 1. badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia, na obszar Kraków – Krowodrza (Dzielnice IV, V, VI, VII)
 2. badania medycyny nuklearnej, na obszar miasta Nowy Sącz
 3. badania rezonansu magnetycznego (RM), na obszar powiatu miechowskiego
 4. badania rezonansu magnetycznego (RM), na obszar powiatu tarnowskiego
 5. badania tomografii komputerowej (TK), na obszar powiatu nowotarskiego
 6. świadczenia w zakresie alergologii, na obszar powiatu nowosądeckiego
 7. świadczenia w zakresie alergologii, na obszar powiatu proszowickiego
 8. świadczenia w zakresie alergologii, na obszar miasta Nowy Sącz
 9. świadczenia w zakresie alergologii, na obszar miasta Tarnowa
 10.  świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci, na obszar powiatu proszowickiego
 11.  świadczenia w zakresie diabetologii, na obszar powiatu krakowskiego
 12.  świadczenia w zakresie diabetologii, na obszar miasta Tarnowa
 13.  świadczenia w zakresie endokrynologii, na obszar powiatu krakowskiego
 14.  świadczenia w zakresie endokrynologii, na obszar miasta Limanowa
 15.  świadczenia w zakresie endokrynologii, na obszar powiatu miechowskiego
 16.  świadczenia w zakresie endokrynologii, na obszar miasta Tarnowa
 17.  świadczenia w zakresie geriatrii, na obszar powiatu tarnowskiego
 18.  świadczenia w zakresie kardiologii, na obszar powiatu nowosądeckiego
 19.  świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej, na obszar powiatu brzeskiego
 20.  świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej, na obszar miasta Tarnowa
 21.  świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń, na obszar powiatu chrzanowskiego
 22.  świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń, na obszar miasta Nowy Sącz
 23.  świadczenia w zakresie nefrologii, na obszar powiatu olkuskiego
 24.  świadczenia w zakresie nefrologii, na obszar powiatu proszowickiego
 25.  świadczenia w zakresie nefrologii, na obszar powiatu wadowickiego
 26.  świadczenia w zakresie nefrologii, na obszar powiatu brzeskiego
 27.  świadczenia w zakresie neurologii, na obszar miasta Nowy Sącz
 28.  świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej, na obszar miasta Tarnowa
 29.  świadczenia w zakresie leczenia bólu, na obszar powiatu chrzanowskiego
 30.  świadczenia w zakresie leczenia bólu, na obszar powiatu suskiego
 31.  świadczenia w zakresie leczenia bólu, na obszar miasta Tarnowa
 32.  świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc, na obszar Kraków – Krowodrza (Dzielnice IV, V, VI, VII)
 33.  świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, na obszar miasta Nowy Sącz
 34.  świadczenia w zakresie reumatologii, na obszar powiatu wadowickiego
 35.  świadczenia w zakresie reumatologii, na obszar Kraków – Krowodrza (Dzielnice IV, V, VI, VII)
 36.  świadczenia w zakresie reumatologii, na obszar miasta Tarnowa
 37.  świadczenia w zakresie reumatologii, na obszar miasta Nowy Sącz
 38.  świadczenia w zakresie medycyny sportowej, na obszar Kraków – Krowodrza (Dzielnice IV, V, VI, VII)
 39.  świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, na obszar powiatu nowotarskiego
 40.  świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, na obszar powiatu nowosądeckiego
 41.  świadczenia w zakresie chirurgii plastycznej, na obszar miasta Kraków
 42.  świadczenia w zakresie neurochirurgii, na obszar miasta Nowy Sącz
 43.  świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, na obszar miasta Kraków
 44.  świadczenia w zakresie okulistyki, na obszar miasta Nowy Sącz
 45.  świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci, na obszar miasta Kraków
 46.  świadczenia w zakresie logopedii, na obszar powiatu olkuskiego
 47.  świadczenia w zakresie logopedii, na obszar powiatu tarnowskiego
 48.  świadczenia w zakresie pediatrii, na obszar Kraków-Nowa Huta

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju AOS / ASDK:

Kod zakresu

Nazwa zakresu

Cena oczekiwana

02.0000.073.02

BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ

1,52 zł

02.0000.079.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA

1,52 zł

02.1010.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII

1,58 zł

02.1011.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI

1,59 zł

02.1020.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII

1,59 zł

02.1030.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII

1,58 zł

02.1060.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII

1,61 zł

02.1100.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII

1,58 zł

02.1101.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

1,62 zł

02.1120.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ

1,59 zł

02.1130.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII

1,58 zł

02.1220.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII

1,58 zł

02.1221.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

1,59 zł

02.1222.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU

1,64 zł

02.1270.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

1,60 zł

02.1271.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI

1,58 zł

02.1280.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII

1,60 zł

02.1370.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ

1,58 zł

02.1450.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

1,58 zł

02.1500.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ

1,61 zł

02.1550.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ

1,59 zł

02.1570.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII

1,63 zł

02.1581.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI

1,60 zł

02.1600.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI

1,55 zł

02.1601.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI

1,54 zł

02.1616.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII

1,55 zł

02.7220.072.02

BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)

1,38 zł

02.7250.072.02

BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)

1,35 zł

02.9001.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PEDIATRII

1,54 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej małopolskiego NFZ w zakładce Kontraktowanie 2022 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 11 października 2022 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano od dnia 13 października 2022 r. Szczegółowy harmonogram otwarcia ofert zostanie przekazany odrębnym komunikatem.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 20 grudnia 2022 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Przypominamy ponadto, że w przypadku złożenia oferty w zakresach skojarzonych AOP (ambulatoryjna opieka pielęgniarska) – należy zwrócić uwagę na wymogi dotyczące posiadania dodatkowego sprzętu oraz dodatkowych kwalifikacji personelu pielęgniarskiego.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
12 29-88-169,174

Wszystkie aktualności