Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego przekazywania załączników do komunikatu elektronicznego LEK

30-09-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku ze zmianami w systemie informatycznym polegającymi na wprowadzeniu nowych funkcji i udogodnień dla aptek/punktów aptecznych, które są elementem przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej,    umożliwia się przesyłanie skanów dokumentów, wynikających z § 13 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2018 r. poz. 745 z póżn. zm.) za pomocą Portalu Świadczeniodawcy. 

  • Dokument Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Certyfikat Tymczasowo Zastępujący  Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Dokument SED S045
  • dokumenty związane z realizacją recepty typu 7 tj. „import docelowy”

dotyczące realizacji recept od dnia 1 października 2019 r. należy przekazać w formie skanu dokumentu do komunikatu elektronicznego LEK do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Zatwierdzanie zestawienia zbiorczego będzie uzależnione od wyniku sprawdzenia czy dla wszystkich wydanych opakowań produktów ujętych do rozliczenia w ramach bieżącego zestawienia zbiorczego, dla których system informatyczny zidentyfikował konieczność przekazania skanów dokumentów, skany zostały przekazane i pozytywnie zweryfikowane przez operatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

źródło: Centrla NFZ

Wszystkie aktualności