Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat MOW NFZ w sprawie przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego

25-03-2020

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, minimalizując konieczność wizyt w naszym Oddziale, uprzejmie informujemy, że przyjmowanie papierowych zestawień zbiorczych w Krakowie odbywa się wyłącznie w siedzibie przy ul. Józefa 21.

Wobec powyższego prosimy Państwa o pozostawianie dokumentacji w skrzynce podawczej usytułowanej w pomieszczeniu po wejściu do budynku.

Zestawienia papierowe można również przesyłać drogą pocztową.

Adres do korespondencji: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21

Jednocześnie przypominamy, że w systemie informatycznym NFZ wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na przekazanie do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej. Funkcjonalność umożliwia jednocześnie podpisanie e-zestawienia przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub ePUAP (w dniu 27-02-2020 udostępnione zostały instrukcje  postępowania w zakresie e-zestawień).

W związku z powyższym ZALECA SIĘ stosowanie powyższej możliwości w celu przekazywania do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia elektronicznego uzgodnionego zestawienia zbiorczego stanowiącego podstawę refundacji.

Informcja: rozliczenia aptek – 12 29 88 493 (472)

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie

 tel. 12 29 88 493 (472)

Wszystkie aktualności