Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

27-01-2020

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że świadczeniodawca zainteresowany zawarciem umowy składa w Oddziale Funduszu wniosek o zawarcie umowy, wraz z wnioskami o uprawnienia.

Zarządzenie Nr 5/2020/DOP w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego z załącznikami.

Dział Obsługi Umów
Tel. 12 29 88 202
Tel. 12 29 88 201

Wszystkie aktualności