Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący wystawiania zleceń na zaopatrzenie w środki pomocnicze

15-02-2007
Komunikat dotyczący wystawiania zleceń na zaopatrzenie w środki pomocnicze

W związku z docierającymi do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informacjami dotyczącymi odsyłania rodzin pacjentów hospitalizowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej celem wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze (dotyczy w szczególności zaopatrzenia w pieluchomajtki i materace przeciwodleżynowe) MOW NFZ w Krakowie przypomina, iż zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz.2135 z późn. zm.): "Świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego dla osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń opieki zdrowotnej, oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych zapewnia się bezpłatne leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia".

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia MZ z 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 197 poz.1643) "Świadczeniodawca jest zobowiązany zaopatrywać się we własnym zakresie w produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz inne materiały niezbędne do udzielania świadczeń na podstawie umowy".
W związku z powyższym wypisywanie przez lekarzy POZ leków, wyrobów medycznych oraz środków pomocniczych pacjentom przebywającym w leczeniu stacjonarnym jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Wiesława Morawiec
Dział Zaopatrzenia w Środki Pomocnicze
i Przedmioty Ortopedyczne
tel. (12) 29 88 475

Wszystkie aktualności