Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący ważności wzorów recept

19-04-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U.2019.718), dopuszczające stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, do dnia 18 kwietnia 2020 r.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Wszystkie aktualności