Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący sprawozdawczości za LIPIEC br. z produktów jednostkowych z wagą

06-08-2007
Komunikat dotyczący sprawozdawczości za LIPIEC br. z produktów jednostkowych z wagą "0", w tym w zakresie świadczeń płatnych ryczałtem.


Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z dokonaną przez Signity modyfikacją systemu informatycznego NFZ nadal niemożliwe jest zamykanie sprawozdań z wykazywanymi produktami z wagą "0".

W związku z powyższym za miesiąc LIPIEC nie będzie wymagane zamykanie szczegółowych sprawozdań ze zrealizowanych świadczeń jednostkowych w zakresie SOR, Izba Przyjęć i ratownictwo medyczne. Płatność dokonana będzie na podstawie przedłożonych faktur.
W przypadku pozostałych rodzajów świadczeń prosimy o zamykanie sprawozdań bez zaznaczania produktów jednostkowych z wagą "0".

 

Dział Rozliczania Umów
Tel.; 012/29-88-281; 284
Wszystkie aktualności