Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący sprawozdawczości z zakresu produktów jednostkowych o wadze

12-07-2007
Komunikat dotyczący sprawozdawczości z zakresu produktów jednostkowych o wadze " 0 ", w tym świadczeń płatnych ryczałtem - sprawozdawczość za pacjentów z krajów UE/EOG


Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w związku z dokonaną przez Signity modyfikacją systemu informatycznego NFZ nadal niemożliwe jest zamykanie sprawozdań z wykazywanymi produktami o wadze " 0".

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dla każdego pacjenta osobno "Karty informacyjnej o świadczeniach udzielonych osobie uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji" oraz przesłanie indywidualnych kalkulacji kosztów rzeczywistych świadczeń zdrowotnych udzielonych od maja 2007 roku na rzecz każdego uprawnionego z krajów UE/EOG, którzy zostali przyjęci w ramach Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i/lub Pogotowia Ratunkowego.

Karta informacyjna do pobrania:

karta informacyjnaWszystkie aktualności