Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat do świadczeniodawców w rodzaju leczenie szpitalne w sprawie rozliczania

19-02-2007
Komunikat do świadczeniodawców w rodzaju leczenie szpitalne w sprawie rozliczania zabiegów operacyjnych wykonywanych w ramach pobytu w OAiIT

 

Zgodnie z § 9 pkt 5 Szczegółowych Materiałów Informacyjnych w rodzaju: leczenie szpitalne w roku 2007 dopuszcza się dodatkowe rozliczenie zabiegu operacyjnego w warunkach sali operacyjnej lub zabiegowej w czasie leczenia w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie odpowiadającym oddziałowi operującemu, w wysokości 60% wartości punktowej świadczenia zabiegowego, niezależnie od rozliczenia osobodni pobytu w OAiIT na podstawie oceny stanu zdrowia w skali TISS -28 lub TISS -28 dla dzieci.

W celu rozliczenia hospitalizacji, zgodnie z przytoczoną zasadą, w trakcie pobytu w OAiIT, zrealizowane zabiegi operacyjne należy rozliczać poprzez produkt kontraktowy odpowiadający danej specjalności, w ramach której ww. zabiegi zostały wykonane (np.: chirurgia urazowo-ortopedyczna) bez konieczności ewidencjonowania przeniesienia pacjenta

na oddział specjalistyczny (np.: ortopedia i traumatologia narządu ruchu). W związku z powyższym miejscem wykonania świadczeń pozostanie oddział OAiIT.

Jednocześnie przypominamy, że sumowanie osobodni pobytu w OAiIT na podstawie oceny stanu zdrowia w skali TISS -28 lub TISS -28 dla dzieci w czasie hospitalizacji świadczeniobiorcy w szpitalu może następować tylko i wyłącznie zgodnie z załącznikiem nr 13 do ww. materiałów.

Bolesław Gronuś
tel (12) 29 88 123


Wszystkie aktualności