Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego COVID

04-11-2020

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i wzrastającą liczbą osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 wymagających przetransportowania do szpitala lub izolatorium, w tym również osób, których stan kliniczny wskazuje na konieczność zastosowania tlenoterapii podczas transportu, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina Świadczeniodawcom realizującym przedmiotowe transporty o obowiązku posiadania środka transportu sanitarnego spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone w obowiązującej Polskiej Normie PN-EN 1789 dla środka transportu drogowego.

Zgodnie z niniejszą normą ambulans musi być wyposażony w przenośny zbiornik tlenu, minimum 400 l (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym) przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym. W przypadku ambulansów typu A1 oraz A2 pojemność zbiornika może być zmniejszona do 200 l.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności