Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących w 2006 roku profilaktyczne programy

11-01-2007
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących w 2006 roku profilaktyczne programy zdrowotne

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 8 "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne", stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 22/2006 z dnia 18 maja 2006 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

  1. "W celu oceny realizacji Programów monitorowaniu podlegają:
    1. zgłaszalność do Programów,
    2. efekty realizacji poszczególnych etapów Programów.
  2. Świadczeniodawca sporządza sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w ust. 1, według wzorów określonych odpowiednio w załącznikach nr 3 - 12 do materiałów informacyjnych i przekazuje je do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji umowy"

W związku z powyższym prosimy o sporządzenie i przesłanie sprawozdań w formie papierowej na adres: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21. Wzory sprawozdań z realizacji programów profilaktycznych (prosimy nie zmieniać wzoru sprawozdań !) zamieszczamy poniżej. W przypadku wątpliwości pytania prosimy kierować do Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ w Krakowie pod numer telefonu: 012/ 29-88-124.

Załączniki do pobrania:
Wzory sprawozdań PRO 2006 - plik xls zawierający 6 arkuszy

Wszystkie aktualności