Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy z rodzaju rehabilitacja lecznicza w roku 2007

08-01-2007

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy z rodzaju rehabilitacja lecznicza w roku 2007

 

W związku z wprowadzeniem nowego świadczenia - porada fizjoterapeutyczna (zarządzenie 86/2006 z dnia 18 września 2006 Prezesa NFZ w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych...... w rodzaju rehabilitacja lecznicza), Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 02.173.1419):
§10.1 - specjalizacja jest jednostopniowa.
§33.1 ust.3 - osoby, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskały I stopień specjalizacji, mogą uzupełnić kwalifikacje i uzyskać tytuł specjalisty w trybie określonym w rozporządzeniu, wg uzupełniającego programu specjalizacji w danej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
W związku z powyższym, poradę fizjoterapeutyczną można wykazać do rozliczenia tylko w przypadku świadczenia realizowanego przez specjalistę fizjoterapii, wykonywanego w warunkach ambulatoryjnych i w warunkach domowych, polegającym na badaniu czynnościowym narządu ruchu i zaplanowaniu postępowania fizjoterapeutycznego, zgodnego ze stanem zdrowotnym pacjenta oraz końcowej ocenie procesu usprawniania. Poradą fizjoterapeutyczną jest wyłącznie świadczenie spełniające warunki opisane w zdaniu pierwszym oraz zrealizowane na podstawie skierowania, które nie spełnia wymagań określonych w § 7 ust. 1 "Szczegółowych materiałów informacyjnych...... w rodzaju rehabilitacja lecznicza), lub nie zapewnia pożądanego celu rehabilitacji.

Wszystkie aktualności