Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy z rodzaju rehabilitacja

05-01-2007
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy z rodzaju rehabilitacja lecznicza w roku 2007

 

Rehabilitacja Lecznicza - przedłużenie leczenia pacjentów: na oddziałach: rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej wczesnej, rehabilitacji domowej oraz osób zakwalifikowanych do programów rehabilitacji specjalistycznej nie sklasyfikowanej odrębnie

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w oparciu o zapisy "Szczegółowych Materiałów Informacyjnych (...)" stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 86/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina:

 1. W przypadku potrzeby przedłużenia rehabilitacji pacjenta:
  • na oddziałach: rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej wczesnej, (§ 15)
  • pacjentów objętych rehabilitacją domową (§ 8 ust. 7)
  • osób zakwalifikowanych do programów rehabilitacji specjalistycznej nie sklasyfikowanej odrębnie (§ 8 ust. 5)

  kontynuacja leczenia może nastąpić po uzyskaniu zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
  Rozliczenie z Funduszem odbywa się na wniosek Świadczeniodawcy (plik do pobrania)

 2. Czas trwania rehabilitacji po przekroczeniu którego wymagane jest uzyskanie zgody w/w zakresach określają "Szczegółowe Materiały Informacyjne (...) Rehabilitacja Lecznicza ".

Wszystkie aktualności