Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju POZ

24-04-2007

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju POZ

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2007 roku (Dz .U. 56, poz. 379) zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z deklaracją wyboru ma obowiązek:
  • przeprowadzania kwalifikacyjnych badań lekarskich przed szczepieniem,
  • wykonywania i dokumentowania szczepień ochronnych
  • sprawozdawania o wykonanych szczepieniach
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2007 roku.
Przekazywanie kart uodpornienia lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem powinno nastąpić w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Lekarz POZ jest odpowiedzialny za poziom zaszczepienia podległej mu populacji.

Elżbieta Studnicka-Bandoła
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Tel. 012 29 88 177

Wszystkie aktualności