Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzajach: pomoc doraźna i transport sanitarny (RTM) oraz leczenie szpital

15-05-2007

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzajach: pomoc doraźna i transport sanitarny (RTM) oraz leczenie szpitalne - Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SZP)

W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż prowadzenie spraw merytorycznych związanych z realizacją umów w rodzajach: pomoc doraźna i transport sanitarny (RTM) oraz leczenie szpitalne - Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) przejmuje Wydział ds. Służb Mundurowych. Osobami wyznaczonymi do bieżących kontaktów ze Świadczeniodawcami są: lek. med. Krzysztof Mydel - Kierownik Działu Świadczeń Medycznych i Kontroli (tel. 2988333), p. Zofia Kornaś (tel. 2988324). Termin i zakres zmian organizacyjnych dot. rozliczeń zostaną podane w odrębnym komunikacie w m-cu czerwcu br.

Wszystkie aktualności