Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w lecznictwie zamkniętym

26-02-2007
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w lecznictwie zamkniętym
 • Wymaganie dodatkowej dokumentacji dla świadczenia 5.06.00.0001044 - noworodek wymagający sztucznej wentylacji i intensywnej terapii - każda następna doba, zostało wprowadzone zarządzeniem nr 34 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 lipca 2006 r. i wynikało z konieczności potwierdzenia fakturą zastosowania surfaktantu, którego koszt był finansowany odrębnie.
  W związku z wprowadzonymi zmianami, w materiałach informacyjnych w rodzaju: leczenie szpitalne, oznaczenie "X" w kolumnie "dokumentacja dodatkowa" dla tego świadczenia, jako błąd techniczny zostanie usunięte.

 • Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, wychodząc naprzeciw Rezolucji Rady Europy o Żywności i Opiece Żywieniowej w Szpitalach z dnia 12 listopada 2003 r. pod kierownictwem Pana dr hab. N. med. Marka Pertkiewicza, opracowało zalecenia i wytyczne dla prawidłowej organizacji wszystkich etapów leczenia żywieniowego. Zostały one ujęte w "Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego" wydanych przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL w 2005 roku.

  Zgodnie z powyższymi standardami, dokumentacja dodatkowa wymagana do rozliczenia świadczenia 5.06.00.0001416 - częściowe (niekompletne) żywienie pozajelitowe, powinna zawierać plan i program leczenia wraz ze zleceniami lekarza prowadzącego leczenie (zlecenia żywieniowe, zlecenia lekarskie, zasady opieki nad cewnikiem lub zgłębnikiem ).
  Plan leczenia, opracowany przed rozpoczęciem leczenia żywieniowego,
  powinien określić cel i sposób jego realizacji. Zależnie od zmieniających się potrzeb plan leczenia może być modyfikowany i uzupełniany. Plan leczenia może być modyfikowany i uzupełniany. Plan leczenia powinien zawierać:
  • cele doraźne i odległe leczenia żywieniowego
  • skład mieszaniny odżywczej podawanej dożylnie lub dojelitowo
  • szybkość i częstotliwość podawania mieszanki odżywczej
  • metody przygotowywania i podawania mieszanin odżywczych
  • zasady postępowania z urządzeniem zapewniającym dostęp do żyły lub przewodu pokarmowego, sprzętem, preparatami odżywczymi i pomocniczymi
  • plan monitorowania biochemicznego i badań kontrolnych
  • zależnie od wskazań - plan rozszerzenia odżywiania drogą doustną lub zwiększania odżywiania drogą dojelitową
  • sposób rejestracji działań niepożądanych i powikłań
  • sposób i terminy ocen uzyskiwania zaplanowanych postępów leczenia.


  Plan i jego modyfikacje oraz wyniki ocen postępów leczenia muszą znajdować się w uzupełnianej na bieżąco dokumentacji chorego.
  Identyczne warunki udzielania świadczeń (dokumentacja dodatkowa) zostaną oznaczone, także dla następujących świadczeń:

 • 5.06.00.0000006 - żywienie dojelitowe
 • 5.06.00.0000018 - kompletne żywienie pozajelitowe dorosłych
 • 5.06.00.0001074 - NEC nie wymagający zabiegu operacyjnego z całkowitym żywieniem parenteralnym drogą naczyń centralnych lub obwodowych
 • 5.06.00.0001417 - kompletne żywienie pozajelitowe dzieci
Wszystkie aktualności