Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia związane z leczeniem żywieniowym

17-08-2007
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących
świadczenia związane z leczeniem żywieniowym

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 40 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 czerwca 2007r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne", Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje.
Zasady udzielania świadczeń związanych z leczeniem żywieniowym w rozdziale 3 §14 ust. 3 w odniesieniu do prowadzenia terapii żywieniowej noworodków oraz niemowląt, należy stosować w następujący sposób:
- nie są wymagane w tym przypadku załączniki nr 9 i 10 do zarządzenia, stanowiąc odpowiednio załączniki nr 17a i 17b do materiałów informacyjnych - SZP;
- nie jest wymagane dla noworodków oraz niemowląt określanie stanu odżywienia, wskazane w punkcie 1 załącznika nr 11 do zarządzenia, stanowiącego załącznik nr 17c do materiałów informacyjnych - SZP.
Należy jednocześnie wskazać, iż akceptowalne jest prowadzenie i archiwizacja w historii choroby dokumentacji dodatkowej według własnego wzoru świadczeniodawcy
(np. kopie recepty żywieniowej) jedynie w przypadku, gdy zawarte informacje obejmują elementy załączników nr 17a, 17b, 17c, 17d oraz w jednoznaczny sposób umożliwiają weryfikację zasadności udzielonych świadczeń związanych z leczeniem żywieniowym (żywienie dojelitowe, żywienie pozajelitowe).

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności