Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu chemioterapii

06-06-2007

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu chemioterapii i programów terapeutycznych dotyczący sprawozdawczości ze świadczeń udzielonych w okresie: 1 styczeń 2007 r. - 31 maj 2007 r.

 

Małopolski Oddział NFZ udostępnia możliwość "uproszczonej" sprawozdawczości za miesiąc maj 2007 r.

Ponadto MOW NFZ informuje, że do 30 czerwca 2007 r. należy ostatecznie uzupełnić sprawozdawczość z udzielonych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 maja 2007 r. świadczeń z zakresu chemioterapii i programów terapeutycznych, która była dotychczas przekazywana w formie "uproszczonej". Aby móc rozliczyć świadczenia w systemie prosimy o pobranie aneksów technicznych aktualizujących słowniki świadczeń.

Informujemy że świadczeniodawcy, którzy dokonali w systemie rozliczenia chemioterapii niestandardowej powinni dokonać korekty niniejszych danych ze względu na zmianę wagi bazowej przypisanej w/w schematowi.Jednocześnie MOW NFZ informuje, że w udostępnionych aneksach nie umieszczono ok. 25 definicji schematów chemioterapii wykreślonych z katalogu chemioterapii (Zarządzenie 11/2007, 1.04.2007) decyzją Konsultantów Krajowych. Zatem przy rozliczaniu za PIERWSZY KWARTAŁ 2007 r. schematów o kodach: 480, 489, 490, 491, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 537, 539, 540, 553, 568, 569, 570, 572, 573, 574, 575, 576, 580, 581 system informatyczny może zgłaszać brak powyższych schematów.

Aby dokonać rozliczenia w systemie niniejszych świadczeń należy przekazać na adres mailowy: zestawienie świadczeń wg wzoru określonego załącznikiem, w celu nadania numerów "zgód", gdyż rozliczenie w Pakiecie Świadczeniodawcy w/w schematów będzie możliwe przy zastosowaniu schematu chemioterapii niestandardowej (kod kursu: 0478, produkt jednostkowy: 5.08.03.0000000)

Po nadaniu numerów "zgód", zestawienia zostaną odesłane na zwrotne adresy mailowe w celu wprowadzenia świadczeń do Pakietu Świadczeniodawcy - z kodem i numerem zgody dla chemioterapii niestandardowej

WAŻNE: Do powyższego rozliczenia świadczenia MOW NFZ nie będzie wymagał wniosków na chemioterapię niestandardową.


Załącznik: chemioterapia - schematy.


Dział Programów Terapeutycznych i Chemioterapii MOW NFZ
tel. 0-12 29-88-491 (488, 479, 494)

Wszystkie aktualności