Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących programy lekowe oraz świadczenia w zakresie chemioterapii w sprawie leków biopo

02-07-2014

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących programy lekowe oraz świadczenia w zakresie chemioterapii w sprawie leków biopodobnych

 

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przekazując treści pism Ministerstwa Zdrowia znak: MZ-PLA-460-15149-316/BRB/14 oraz znak: MZ-PLA-16300-118/BRB/14 w sprawie stosowania leków referencyjnych i odpowiadających im leków biopodobnych, zwraca się z prośbą o zapoznanie się z ich treścią  i stosowanie zawartych w nich informacji i zaleceń w praktyce.
 
Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ
Wszystkie aktualności