Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy i Program profilaktyki raka piersi dotyczą

08-01-2007

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy i Program profilaktyki raka piersi dotyczący SIMP-a

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje realizatorów programów profilaktyki raka szyjki macicy i profilaktyki raka piersi, że zgodnie z obowiązującymi Szczegółowymi materiałami informacyjnymi (Zarządzenie 83/2006 Prezesa NFZ) od dnia 01 stycznia 2007r. sprawozdawczość w obu programach należy prowadzić on-line w Systemie Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP).
Informacje dotyczące tego programu oraz wzory obowiązujących w obu programach ankiet dostępne są na stronie internetowej MOW NFZ.

Uwaga! Świadczenia realizowane w etapie podstawowym programu cytologicznego nie rejestrowane w SIMP-ie, nie mogą być przekazane do etapu diagnostycznego.

 

Wszystkie aktualności