Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców przypominający o możliwości rozliczania umów z wykorzystaniem dokumentów elektronicznych

19-03-2020

Małopolski Oddział NFZ przypomina, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 71/2013/DI z dnia 29 listopada 2013 r. oraz zapisami w art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011 Nr 113, poz. 657, z późn. zm.), istnieje możliwość  przekazania (za pomocą Portalu Świadczeniodawcy) do MOW NFZ (w formie plików XML, zgodnych ze schematem określonym w zarządzeniu Prezesa NFZ) dokumentów elektronicznych  (e-faktur) za świadczenia opieki zdrowotnej.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tego sposobu rozliczeń. Umożliwia on:
- wysyłanie do MOW NFZ dokumentów rozliczeniowych w każdej chwili (24 godziny na dobę – również w dni wolne od pracy i święta),
- skrócenie czasu realizacji faktury od chwili jej wystawienia (wcześniejsza data wpływu dokumentu do MOW NFZ powoduje  przyspieszenie terminu otrzymania zapłaty),
- ograniczenie ilości osób niezbędnych o obsługi procesu wystawienia, zatwierdzenia i dostarczenia do Funduszu rachunku, co w obecnej sytuacji jest niezmiernie ważne.

W przypadku przekazania do NFZ faktury elektronicznej w postaci pliku XML nie jest wymagane ich podpisywanie za pomocą podpisu elektronicznego.

Uwaga, przesyłanie rozliczeń w postaci pliku REF nie jest równoznaczne z fakturą elektroniczną, dlatego w takich przypadkach nadal konieczne jest przesłanie dokumentów papierowych.

Dział Rozliczania Umów
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ,
tel. 122988281
POZ, -287 AOS, -282,-283
SZP, -288 PSY, PRO, -294 REH, -284
SPO, OPH, SOK, -277, -245 STM.

Wszystkie aktualności