Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców POZ w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa

17-12-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, że 11 grudnia br. opublikowane zostało Zarządzenie nr 129/2018/DEF Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, w którym został wydłużony termin składania wniosków o dofinasowanie.

Zgodnie z treścią zarządzenia w celu uzyskania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania lub kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, uprawniony świadczeniodawca składa wniosek, w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu. Środki są przekazywane uprawnionemu świadczeniodawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania, na rachunek bankowy wskazany w tym wniosku.​

Przypominamy, że każdy złożony wniosek podlega w oddziale weryfikacji poprawności. Aby uniknąć sytuacji, w której zabraknie czasu na poprawę ewentualnych błędów we wniosku prosimy o niezwlekanie z dostarczeniem wniosków do oddziału.

Instrukcja w zakresie  prawidłowego wypełnienia wniosku została przesłana komunikatem poprzez ISI w dniu 20.11.2018 r. „Dodatkowe informacje dla świadczeniodawców POZ, którzy zamierzają złożyć do OW NFZ odpowiedni wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia – zasady uregulowane Zarządzeniem Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r.”.

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Wszystkie aktualności