Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców POZ

06-07-2007
Komunikat dla świadczeniodawców POZ


Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Krakowie uprzejmie informuje, że Zarządzeniem Nr 42/2007/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, został wprowadzony nowy wzór deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wzór ten obowiązuje od dnia 1 lipca 2007 roku. Treść w/w zarządzenia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 2 tegoż zarządzenia do dnia 31 grudnia 2007 roku można stosować dotychczasowe wzory deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.Andrzej Hamernik
p.o. Kierownik Działu Ewidencji
tel.: (12) 29 88 381Załączniki do pobrania:
Zarzadzenie_Nr_42_2007_DSOZ.rtf
42_2007_zal_1.pdf
42_2007_zal_2.pdf
Wszystkie aktualności