Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej realizujących świadczenia w zakresie medycyny szkolnej.

02-05-2007

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej realizujących świadczenia w zakresie medycyny szkolnej.

W związku z licznymi problemami technicznymi pojawiającymi się podczas wprowadzania danych o uczniach do Pakietu Świadczeniodawcy, w oparciu o pisma otrzymane od świadczeniodawców poz w tej sprawie, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż finansowanie list uczniów za miesiąc kwiecień odbędzie się na podstawie wyników poprzedniej weryfikacji tj. list uczniów przekazanych na nośniku elektronicznym w październiku 2006 r. Tym samym, weryfikacja list uczniów w PŚ nastąpi w miesiącu maju b.r., po czym dokonane zostaną korekty rachunków za marzec i kwiecień.

Elżbieta Studnicka-Bandoła
Tel. 012 29 88 177

Wszystkie aktualności