Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący realizacji zapisów ustawy z dnia 22

21-09-2006
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący realizacji zapisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń - nazwa usługi w wystawianych fakturach/rachunkach.

W związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz w nawiązaniu do Zarządzenia nr 77/2006 z dnia 12.09.2006 r. Prezesa NFZ w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń i pisma Prezesa NFZ z dnia 19.09.2006 r. uprzejmie informujemy, że:

  1. nazwa usługi w wystawianych przez Świadczeniodawców fakturach powinna brzmieć: "Za wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń w rodzaju .......................... - zgodnie z aneksem Nr .............. z dnia ....................",
  2. faktury powinny być wystawiane odrębnie na poszczególne umowy w każdym rodzaju świadczeń zdrowotnych objętych regulacją ustawową.


Stanisław Helbich
Dyrektor MOW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności