Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców

02-05-2007

Komunikat dla Świadczeniodawców
Informujemy, iż nastąpiła zmiana w formularzu skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego z dnia 15 grudnia 2004r. (Dz.U.04.274.2724).Druk skierowania
Wszystkie aktualności