Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców

18-01-2007
Komunikat dla świadczeniodawców

Informujemy, że na serwerze dostępowym dla świadczeniodawców (ISI.ERUM) została umieszczona najnowsza wersja programu "Pakietu świadczeniodawcy" 3.51.001 - aplikacja ta jest przeznaczona dla świadczeniodawców realizujących umowę z MOW NFZ w roku 2007.

Po zaktualizowaniu pakietu do wersji 3.51.001 kolejnym krokiem jest pobranie plików umowy w wersji elektronicznej oraz zaimportowanie ich do pakietu. Po wykonaniu zaczytania należy wykonać komunikację z MOW NFZ poprzez moduł Komunikacja.

 

Wszystkie aktualności