Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych

17-10-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, że z dniem 1 października 2018 r. osoby uprawnione, które do dnia 30 września 2018 r. nie zaktualizowały danych w Portalu NFZ i nie złożyły „Wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania recept”, zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2016/DGL Prezesa Funduszu NFZ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, nie mają możliwości pobierania numerów recept.

W związku z tym, jeśli są Państwo są zainteresowani pobieraniem numerów recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne finansowane ze środków publicznych, to w celu uzyskania ponownego dostępu do Portalu NFZ, należy wystąpić osobiście do właściwego OW NFZ z Wnioskiem o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, zgodnie z ww. Zarządzeniem.

Wnioski należy składać osobiście w poniższych siedzibach MOW NFZ, gdzie przeprowadzana jest merytoryczna weryfikacja składnych dokumentów oraz bezpośrednia obsługa osób uprawnionych:

 • Kraków – Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ, ul. Racławicka 56a
  • tel. 12/ 29-88-407, 466, 482, 454
  • godziny pracy: poniedziałek – piątek  8.00 - 16.00
 • Nowy Sącz – Delegatura MOW NFZ  ul. Jagiellońska 52
  • tel. 18/44-22-300
  • godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00
 • Nowy Targ – Delegatura MOW NFZ  ul. Jana Kazimierza 22
  • tel. 18/26-46-306
  • godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 • Tarnów – Delegatura MOW NFZ  Al. Solidarności 5-9
  • tel. 14/69-63-158, 162
  • godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Prosimy o posiadanie przy sobie:

 • prawa wykonywania zawodu
 • dokumentów specjalizacyjnych, jeżeli nie zostały wpisane do pwz
 • pieczątki osobistej

Wydział Gospodarki Lekami 
tel. 12/ 29-88-407, 466, 482, 454 

Wszystkie aktualności