Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla lekarzy i farmaceutów w sprawie wpisywania na receptach nazw leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

21-08-2013

Komunikat dla lekarzy i farmaceutów w sprawie wpisywania na receptach nazw leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

W oparciu o stanowisko Ministerstwa Zdrowia znak: MZ-PLO-460-17665-84/KP/13 z dnia 19 sierpnia 2013 r., Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w świetle zapisów §3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2012.260 z późn. zm.), recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych (Dz.U.11.122.696 z późn. zm.), ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, obejmuje dane dotyczące przepisanych leków (…), o których mowa w §6.

Zgodnie z §6 ust.1 pkt 1 ww. rozporządzenia dane dotyczące przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych obejmują: nazwę lub nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) leku albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że w sytuacji gdy do obrotu dopuszczone są dwa leki np. Oxodil i Oxodil PPH, wpisanie na recepcie nazwy skróconej „Oxodil” nie pozwoli w sposób jednoznaczny określić przepisanego leku, w związku z czym w sytuacji gdy lekarz chce wypisać refundowany Oxodil PPH musi wpisać jego pełną nazwę.

Załącznik do pobrania:
Pismo dot. realizacji recept na Oxodil

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 471, 473, 495

 

Wszystkie aktualności