Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla lekarzy dotyczący zasad ordynacji leków zawierających substancję czynną Hydroxycarbamidum

18-11-2015
Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w piśmie Ministerstwa Zdrowia znak: MZ-PLA-4600-268.2015.9.DJ z dnia 12 listopada 2015 r., Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o zasadach dotyczących ordynacji leków zawierających substancję czynną Hydroxycarbamidum.
 
Preparaty zawierające substancję czynną Hydroxycarbamidum objęte są refundacją w ramach kategorii dostępności refundacyjnej: „lek dostępny w aptece na receptę” we wskazaniu: „nowotwory złośliwe”, z poziomem odpłatności: „bezpłatny”.
 
Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją chorób rozrostowych układu krwiotwórczego i chłonnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2008 r. jednostki chorobowe:
  • czerwienica prawdziwa
  • nadpłytkowość samoistna
  • mielofibroza,
zaliczane są do grupy nowotworów mieloproliferacyjnych, które należy traktować jak nowotwory złośliwe.
Oznacza to, że wskazanie refundacyjne: „nowotwory złośliwe”, obowiązujące dla leków zawierających substancję czynną: Hydroxycarbamidum, obejmuje w swym zakresie pojęcie nowotworów mieloproliferacyjnych, zgodnie z klasyfikacją WHO.
 
W związku z powyższym, w odniesieniu do tej grupy jednostek chorobowych, w tym czerwienicy prawdziwej, nadpłytkowości samoistnej i mielofibrozy, leki zawierające substancję czynną: Hydroxycarbamidum mogą być przepisywane pacjentom z poziomem odpłatności: „bezpłatny”. Należy wręcz podkreślić, że ubezpieczony pacjent ze zdiagnozowaną czerwienicą prawdziwą, nadpłytkowością samoistną lub mielofibrozą, w przypadku gdy lekarz podjął decyzję o zastosowaniu u niego terapii jednym z refundowanych leków zawierających hydroksykarbamid, ma prawo do recepty upoważniającej go do otrzymania w aptece leku bezpłatnie do wysokości limitu finansowania. Zatem wystawianie w tych przypadkach recept ze 100% odpłatnością narusza prawa pacjentów
 
 
 
Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Wszystkie aktualności