Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla lekarzy dotyczący refundacji leków przeciwdrgawkowych

30-12-2014

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje do wiadomości komunikat Ministerstwa Zdrowia znak: MZ-PLA-4610-271(2)/ISU/14 z dnia 2 grudnia 2014 r. dotyczący zasad refundacji leków przeciwdrgawkowych:

Komunikat dla lekarzy dotyczący refundacji leków przeciwdrgawkowych

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności