Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla aptek i punktów aptecznych – nowa wersja LEK 2.8

07-09-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje o publikacji na stronie internetowej Centrali NFZ informacji dotyczącej nowej wersji komunikatu elektronicznego wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia - 2.8

Schemat obowiązuje od 17 okresu rozliczeniowego tj. od sprawozdawczości za pierwszą połowę września 2020 r.

Korekta wersji schematu

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Kontakt: Wydział Gospodarki Lekami
Tel. 12/29-88-481, 492, 493

Wszystkie aktualności