Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat Centrali NFZ: Informacja dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept

31-12-2015

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 12 grudnia 2015 roku, został zniesiony obowiązek zawierania nowych umów na wystawianie recept na leki refundowane z osobami uprawnionymi.

Dla osób uprawnionych, które posiadają aktualną umowę na wystawianie recept refundowanych, zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady pobierania numerów recept refundowanych nie ulegają zmianie. Dotychczasowe umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2016 roku, przed tym terminem konieczne będzie zaktualizowanie swoich danych w portalu.

Dla osób uprawnionych, które są zatrudnione u świadczeniodawców, zasady zaopatrywania w numery recept nie ulegają zmianie.

Osoby uprawnione, które nie korzystały dotąd z możliwości wystawiania recept refundowanych aby skorzystać z tego uprawnienia winny zapoznać się z informacjami zawartymi w poniższej instrukcji. 

Osobami uprawnionymi są osoby posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą refundacyjną oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 

Miejsca przyjmowania wniosków w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ:
 • Kraków – Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ, ul. Sokołowskiego 19 
  tel. 12/ 29-88-477
  godziny pracy: 
  poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00
   
 •  Nowy Sącz – Delegatura MOW NFZ ul. Jagiellońska 52 
  tel. 18/44-22-300
  godziny pracy: 
  poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00

 

 • Nowy Targ – Delegatura MOW NFZ  ul. Jana Kazimierza 22
  tel. 18/26-46-306
  godziny pracy:
  poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

 

 • Tarnów – Delegatura MOW NFZ  Al. Solidarności 5-9
  tel. 14/69-63-158, 14/69-63-162
  godziny pracy:
  poniedziałek 8.00 - 17.00
  wtorek - piątek 8.00 - 16.00

Dodatkowe informacje

 

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności